സമസ്ത വാർഷിക മോഡൽ പരീക്ഷ | SKIMVB annual model exam 2022

ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ക്ലാസ്സുകളുടെ വാർഷിക മോഡൽ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാം......

◆ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസിനു നേരെയുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ നല്‍കിയ ശേഷം ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് next ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ കാണാം.

◆ Submit ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്കുകൾ കാണാം

◆ മുഴുവൻ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വരെ വീണ്ടും വീണ്ടും Submit ചെയ്യാം

◆ ഈ ലിങ്ക് close ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യുക.

◆ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു മാർക്ക് വീതം (50 ചോദ്യങ്ങൾ)

ക്ലാസ് 1 മുതൽ 5 വരെ

CLICK HERE

ക്ലാസ് 6 മുതൽ 10 വരെ

CLICK HERE

Post a Comment

Previous Post Next Post