മുഹറത്തിന്റെ മഹത്വവും കർമ്മങ്ങളും | The holy month muharam

മുഹറത്തിന്റെ   മഹത്വവും കർമ്മങ്ങളും |  The holy month muharam


 പവിത്രമാസമായ "മുഹറത്തിന്റെ"   മഹത്വവും കർമ്മങ്ങളും  മനോഹരമായ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന 

 # الجوهرالمنظم في فضائل #شهرالله _المحرم 

പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി.

❇️ നൂറിൽ അധികം പേജുകൾ

❇️ പണ്ഡിതർക്കും പഠിതാക്കൾക്കും ഒരു പോലെ ഉപകാരപ്രദം

❇️ ജ്ഞാന സമ്പന്നമായ അടിക്കുറിപ്പുകൾ

🔰 വർഷാവസാനത്തിലെ മഹാരഥൻമാരുടെ അദ്കാറ്കൾ

🔰 വർഷാരഭം ധന്യമാക്കാം  

🔰 മുഹറം: അല്ലാഹുവിന്റെ മാസം

🔰 പുതുവത്സരാശംസ അനുവദനീയമാണോ ?

🔰 ആശൂറാഅ്: മഹത്വങ്ങളും കർമങ്ങളും

🔰 മുഹറം: മഹരഥൻമാരുടെ അദ്കാറുകൾ

DOWNLOAD NOW

➡➡ Muharam PDF files 

Post a Comment

Previous Post Next Post