ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 – മെയിൽ ഗാർഡ്, പോസ്റ്റ്മാൻ 60544 പോസ്റ്റുകൾ

central govt jobs,jobs in post office,post office jobs,india-post-office-recruitment-2022-apply-for-60544-postman-posts,

ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജോബ്സ് 2022 വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി പോസ്റ്റ്മാൻ, മെയിൽ ഗാർഡ് അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ https://www.indiapost.gov.in. ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് 60544 ഒഴിവുകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അവസാന തീയതിക്കുള്ളിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 വഴി 14 ഡിസംബർ 2022. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സാധുവായ 10, 12 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മെയിൽ ഗാർഡ് ഒഴിവ്, ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പോസ്റ്റ്മാൻ ജോബ് അറിയിപ്പ്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ, അപേക്ഷാ ഫീസ്, പരീക്ഷ തീയതികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജോലികൾ 2022 | ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

ജോലി ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ    ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്
 • പോസ്റ്റുകളുടെ പേര്    പോസ്റ്റ്മാൻ, മെയിൽ ഗാർഡ്
 • ഒഴിവ്    60544
 • തൊഴിൽ വിഭാഗം    കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലികൾ
 • പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക/ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി    15 നവംബർ 2022
 • അവസാന തീയതി    14 ഡിസംബർ 2022
 • ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ്    ഓൺലൈൻ സമർപ്പിക്കൽ
 • ശമ്പളം    രൂപ. 21700-69100/-
 • ജോലി സ്ഥലം    ഇന്ത്യയിലുടനീളം
 • ഔദ്യോഗിക സൈറ്റ്    https://www.indiapost.gov.in

 ഒഴിവുകൾ

 • പോസ്റ്റ്മാൻ    59099
 • മെയിൽ ഗാർഡ്    1445
 • ആകെ    60544 പോസ്റ്റുകൾ

യോഗ്യത

പോസ്റ്റ്മാൻ, മെയിൽ ഗാർഡ്    

(i) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള 12-ാം ക്ലാസ് പാസ്സ്.
(ii) ഗ്രാമീണ ഡാക് സേവക് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സ്.
(iii) കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അറിവ്
മറ്റ് യോഗ്യതകൾ: (i) ബന്ധപ്പെട്ട തപാൽ സർക്കിളിലോ ഡിവിഷനിലോ
ഉള്ള പ്രാദേശിക ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് (ii) ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇരുചക്ര വാഹനമോ ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനമോ ഓടിക്കാനുള്ള സാധുവായ ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബെഞ്ച്മാർക്ക് വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തികളെ അത്തരം ലൈസൻസ് കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും

പ്രായപരിധി

അപേക്ഷകരുടെ പ്രായം 18 വയസിനും 27 വയസിനും ഇടയിലായിരിക്കണം.
സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം SC/ ST/ 05 വർഷം, OBC വിഭാഗത്തിന് 03 വർഷം പ്രായത്തിൽ ഇളവ് ബാധകമാണ്.

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ

 • പോസ്റ്റ്മാൻ പോസ്റ്റ് പേ സ്കെയിൽ: പേ മാട്രിക്സിലെ ലെവൽ-3. (21700 രൂപ മുതൽ 69100 രൂപ വരെ)
 • മെയിൽ ഗാർഡ് പോസ്റ്റ് ശമ്പളം: പേ മാട്രിക്സിലെ ലെവൽ-3. (21700 രൂപ മുതൽ 69100 രൂപ വരെ)

അപേക്ഷാ ഫീസ്

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള അപേക്ഷാ സമർപ്പണ ഫീസ്: NIL

പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതി

 • ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആരംഭ തീയതി: 15 നവംബർ 2022
 • ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജോലികൾക്കുള്ള അവസാന തീയതി: 14 ഡിസംബർ 2022

ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന തസ്തികയിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനുള്ള പരസ്യം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി പോസ്റ്റ്മാൻ, മെയിൽ ഗാർഡ്. 2022 ലെ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഒഴിവുകൾക്കായി തിരയുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാനും 2022 ലെ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജോലികൾക്കുള്ള എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും യോഗ്യതകളും നിറവേറ്റിയാൽ ജോലി നേടാനും കഴിയും.

പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ

അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, പരീക്ഷയുടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അറിയിക്കുന്നു.

Notification Click here
Apply Now Click here
Official Website Click here

Post a Comment

Previous Post Next Post