അൽകഹ്ഫ് കഥകൾ 1

1 ഗുഹാ വാസികള്‍ ഈസാനബി(അ)ക്കു ശേഷം ഒരു കാലത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ ദുര്‍മാര്‍ഗത്തില്‍ മുഴുകുകയും അവര്‍…

ഫലപ്രദമായ അധ്യാപനം | Productive teaching

ക്ലാസ്സ് റൂമുകൾ വീടുകളിലേക്ക് നീങ്ങിയ ഈസമയത്ത് അധ്യാപകൾ കുട്ടികളുടെ പഠന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധരാവ…

അറബി അക്ഷരങ്ങൾ | ARABIC ALPHABET FLASH CARDS

കുട്ടികൾക്ക് പഠനം എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് തയ്യാറാക്കിയ പല നിറങ്ങൾ നൽകി ആകർഷകമാക്കിയ അറബി അക്ഷരങ്ങളുടെ…

HADIA GUIDE | ഹാദിയ ഗൈഡ്‌

ഹാദിയ ഗൈഡ് കാരന്തൂര്‍ മര്‍ക്കസിനു കീഴില്‍ ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച ഹാദിയ എന്ന കോഴ്‌സില്‍ നിരവധി വിദ്യാര്‍ത്ഥി…

Madrasa Guide for SKIMVB | മദ്‌റസ ഗൈഡ്

മദ്‌റസ ഗൈഡ് SKIMVB സമസ്ത ഇസ്ലാം മത  വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്‍ഡിനു കീഴില്‍ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാര…

Load More That is All